تخفیف های وِیژه پلکانی به صورت خودکار روی سبد خرید شما اعمال می گردند.

روش استفاده از این تخفیف ها به این صورت است که در یکبار خرید باید تعداد

خاصی محصول به سبد شما اضافه گردد تا تخفیف به صورت خودکار اعمال گردد.

توجه نمایید که برای بهره مندی از تخفیف پلکانی حتما باید در یک بار خرید چند محصول در سبد خریدتان موجود باشد تا به صورت خودکار تخفیف به شما تعلق بگیرد.

برای مثال:

-اگر شما ۲ محصول در سبد خرید داشته باشید۵% تخفیف به سبد خرید شما

تعلق می گیرد.

-اگر شما ۵ محصول در سبد خرید داشته باشید ۱۰% تخفیف به سبد خرید شما

تعلق می گیرد.

-اگر شما ۷ محصول در سبد خرید داشته باشید ۱۰% تخفیف به سبد خرید شما

تعلق می گیرد.

-اگر شما ۱۱ محصول در سبد خرید داشته باشید ۱۵% تخفیف به سبد خرید شما

در زیر می توانید لیستی از تخفیف های پلکانی طرح پرو را مشاهده نمایید.

لیست تخفیف های پلکانی :


تخفیف ویژه ۵% برای خرید بیش از ۲ محصول در یک سبد خرید


تخفیف ویژه ۱۰% برای خرید بیش از ۵ محصول در یک سبد خرید


تخفیف ویژه ۱۵% برای خرید بیش از ۱۰ محصول در یک سبد خرید


تخفیف ویژه ۴۰% برای خرید بیش از ۲۰ محصول در یک سبد خرید (غیر فعال می باشد)


تخفیف ویژه ۵۰% برای خرید بیش از ۵۰ محصول در یک سبد خرید (غیر فعال می باشد)

برای ورود به فروشگاه کلیک کنید

طرح پرو خرید خوبی را برای شما آرزومند است